ICT-ympäristö liiketoiminnan tukena

Työasemien vakioinnilla tarkoitetaan organisaation käytössä olevien ICT-laitteiden standardisoimista laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanon, asetusten sekä hankintojen osalta.

Vakioinnin tavoitteena on virtaviivaistaa ICT-ympäristön hankinta- ja ylläpitotoimia, mahdollistaa kustannussäästöt sekä tarjota edellytykset työskentelyn tehostamiseen ja käytettävyyden optimoimiseen.

Osallistumme laitteiden hankintaan määrittelemällä yhteistyössä kanssasi vakioidut laitteet (mallivakiointi ja tarvittaessa konfiguraatio / esiasennusimage). Samalla määrittelemme laitteiden hankinta- ja logistiset prosessit.

Laitteiden vakioinnin tavoitteena on, että määriteltävät laitekokoonpanot muodostaisivat yhtenäisen ja hallittavan, palvelun tehokasta tuottamista tukevan ympäristön riippumatta laitteesta. Laitteiden vakiointi suunnitelma tukee sinun asettamia pitkän aikavälin tavoitteita oman ympäristösi kehittämiselle. Kokoonpanoja voidaan määritellä yksi tai useampia tuotealueittain tarpeistasi riippuen.

Ylläpidon kannalta organisaationlaajuisten asennusten, päivitysten ja muutosten toteuttaminen on huomattavasti helpompaa keskitetysti kuin jokaiselle laitteelle erikseen. Laitteiden vakiointi koskee koko ICT-infra ympäristöäsi.